Λίγα λόγια για εμάς... - About us...

Η πρωτοβουλία κατά της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο αποτελείται από κατοίκους και φίλους της περισσότερο ίσως ανέγγιχτης περιβαλλοντικά, Ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των κατοίκων της Ηπείρου και το κοινό για τις επιπτώσεις που θα έχει η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων για την Ήπειρο, την δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, το περιβάλλον και την οικονομία της.

Επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλιών, με χρήση κάθε νόμιμου μέσου, για την άμεση πολιτική ακύρωση των σχεδίων έρευνας και εξόρυξης και την παύση κάθε σχετικής με αυτές δραστηριότητας.

Τέλος, σημαντικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η άμεση έναρξη διαλόγου για την ανάπτυξη κάθε περιβαλλοντικά φιλικού και ήπιου τρόπου παραγωγής ενέργειας στην Ήπειρο, με γνώμονα το όφελος και την ευημερία των κατοίκων της και της χώρας γενικότερα.

…Τούτο τον τόπο που ‘βραμε άλλοι τον είχαν πρώτα
σε μας τον παραδώσανε κι άλλοι τον καρτεράνε…

The Initiative Against the research and mining of hydrocarbons in Epirus consists of residents and friends of the most environmentally neutral, possibly European region.

The purpose of the Initiative is to inform the inhabitants of Epirus and the public about the impact of the research and hydrocarbon extraction on Epirus, the public health and quality of life of the inhabitants, the environment and its economy.

In addition, initiatives are taken, using any legal instrument, for the immediate political cancellation of research and mining projects and the cessation of any relevant activity.

Lastly, an important objective of the Initiative is to launch a dialogue on the development of all environmentally friendly and mild energy production in Epirus, taking into account the benefit and prosperity of its inhabitants and the country in general.

…This place where other people soon had it
they were handed over to us and others were cruel…