ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Παρακαλούμε υπογράψτε την Καμπάνια μας στο AVAAZ

 

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά της Έρευνας και Εξόρυξης Υδρογονανθράκων στην Ήπειρο αποτελείται από κατοίκους και φίλους της περισσότερο ανέγγιχτης περιβαλλοντικά ίσως, Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των κατοίκων της Ηπείρου και το κοινό για τις επιπτώσεις που θα έχει η Έρευνα και η Εξόρυξη Υδρογονανθράκων για την Ήπειρο, την δημόσια υγεία και ποιότητα ζωής των κατοίκων, το περιβάλλον και την οικονομία της.

Επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλιών, με χρήση κάθε νόμιμου μέσου, για την άμεση πολιτική ακύρωση των σχεδίων έρευνας και εξόρυξης και την παύση κάθε σχετικής με αυτές δραστηριότητας.

Τέλος, σημαντικός στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η άμεση έναρξη διαλόγου για την ανάπτυξη κάθε περιβαλλοντικά φιλικού και ήπιου τρόπου παραγωγής ενέργειας στην Ήπειρο, με γνώμονα το όφελος και την ευημερία των κατοίκων της και της χώρας γενικότερα.