Ξένος τύπος

Παρακαλούμε υπογράψτε την Καμπάνια μας στο AVAAZ
Please, consider signing our AVAAZ Campaign

 

Ο Δήμος του Λονδίνου ενάντια στην συνέχιση επενδύσεων στους υδρογονάνθρακες

 

Επιπτώσεις στην υγεία από το fracking

 

THE GUARDIAN – Angry Canary Islanders brace for an unwanted guest – the oil industry
Οι Κανάριες Νήσοι σταματούν την Repsol και τα πετρέλαια

 

THE NEW YORK TIMES – Repsol Abandons Oil and Gas Exploration Off Canary Islands

 

 

Oil Drilling Causes Longer-Lasting Damage to Landscapes Than We Thought

 

 

Εξορύξεις αερίου και σεισμοί στην Ολλανδία:

https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/02/18/netherlands-earthquakes-gas-extraction/23366081/

https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/10/shell-exxon-gas-drilling-sets-off-earthquakes-wrecks-homes

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/10162343/Earthquakes-from-onshore-gas-drilling-threaten-a-disaster-warn-residents-of-Dutch-city.html