ΦΟΡΕΙΣ

Παρακαλούμε υπογράψτε την Καμπάνια μας στο AVAAZ

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ GREENPEACE

WWF -GREENPEACE

ΒΟΥΒΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΕΠΑΜ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 16

ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΙΩΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ (Δημοσίευμα)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ (πρωτότυπο στην αγγλική)