Παρουσίαση του Σαράντη Δημητριάδη στην Π.Σ.Ε.

Παρουσίαση του κ. Σαράντη Δημητριάδη,
Ομότιμου Καθηγητή Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,
στην εκδήλωση ενημέρωσης της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
για τους Υδρογονάνθρακες στην Ήπειρο, στις 12 Μαρτίου 2018