Αλληλεγγύη στον αγώνα μας

Παρακαλούμε υπογράψτε την Καμπάνια μας στο AVAAZ
Please, consider signing our AVAAZ Campaign

 
Αδελφότητα Δρυμαδιωτών Πωγωνίου

Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστάνιανης Πωγωνίου

Κάτοικοι Μαρμάρων Ιωαννίνων

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – τοπικές επιτροπές Ηπείρου

Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κάτω Ραβενιωτών Ηπείρου

Αδελφότητα Ράϊκου Ιωαννίνων “Η Αγία Παρασκευή”