Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ιερισσός Τετάρτη 6/6: Εκδήλωση «Παραβιάζοντας και τους κανόνες της Ε.Ε.»

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου, στις 8.00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού για τις παραβιάσεις της Ελληνικός Χρυσός/Eldorado Gold σχετικά με οδηγίες...

Η Μάχη των Κατοίκων της Ηπείρου για τις Έρευνες Εξόρυξης Υδρογονανθράκων σε Περιοχές Natura

Θοδωρής Χονδρόγιαννος feb 27 2018, 9:38am Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, δεσμεύτηκε προφορικά ότι «οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιοχή...

0

Επιπτώσεις της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της υδραυλικής ρωγμάτωσης στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Τα ποσοτικά δεδομένα και οι ποιοτικές επιπτώσεις προέρχονται από...

0

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 σχετικά µε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον (2011/2308(INI))

Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου. Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 σχετικά µε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού...

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.